Sinds 2016 is er de Stichting Stimulering Amateur Schilderkunst (SAS), die streeft naar meer erkenning en zichtbaarheid van amateurkunstenaars. Stichting SAS helpt hen (nog) meer plezier aan hun hobby te beleven, de kwaliteit van hun werk te verbeteren en hun creativiteit in te zetten voor de samenleving.

Hiertoe neemt de stichting een groot aantal initiatieven. Een daarvan is Like My Painting een wedstrijd die mensen oproept hun beste werk op Facebook te zetten. Het aantal likes wordt medebepalend voor de uitslag. De jury bestaat uit experts en wordt voorgezeten door de gerenommeerde kunstenaar Sam Drukker. De prijzen bestaan uit materialen, masterclasses en deelname aan een expositie in een museale instelling.

Initiatiefnemers

Like-my-painting is een initiatief van de Stichting Stimulering Amateur Schilderkunst, opgericht in 2016.
Het bestuur bestaat uit Pim de Wit (voorzitter), Gerard Rondhuis (secretaris) en Coen Abbenhuis (penningmeester). Mede-initiatiefnemers zijn Liesbet Zikkenheimer, Matthias Boswinkel, Geert Franssen en Brian de Hond.

De stichting heeft een Raad van Advies die bestaat uit Hester Alberdingk Thijm, Ton Winkelman, Sam Drukker, Herman Doeleman, Rob van den Bergh en Maurice de Hond.